Get Adobe Flash player

Nieuwe scholengroep KITOS

Sinds 1 september kennen we de nieuwe naam van ons overkoepelende vergrote schoolbestuur:
‘KITOS Katholieke scholengroep regio Mechelen’. KITOS staat voor Kwaliteit, Katholiek, Innovatief,
Talentgericht, Open, Onderwijs en Solidariteit.

KITOS, Katholieke Scholengroep regio Mechelen is de naam voor de nieuwe overkoepelende
scholengroep, die in de volgende katholieke scholen eigentijds onderwijs organiseert en daarmee de
grote onderwijsuitdagingen van de 21ste eeuw aangaat.

Basisonderwijs
 Basisschool Hagelstein (Sint-Katelijne- Waver);
 Basisschool Onze-Lieve- Vrouw van de Ham (Mechelen);
 Basisschool Sint-Lambertus (Muizen);
 Basisschool Sint-Jan (Tisselt);
 Basisschool Sint-Joris (Blaasveld);
 Basisschool Ursulinen Mechelen;
 Kleuterschool de Basis (Duffel);
     o Vestiging Stationsstraat Duffel
     o Vestiging De Beunt
     o Vestiging Mijlstraat
 Lagere school de Basis (Duffel);
 Montessorischool (Duffel).

Secundair onderwijs
 College Hagelstein (Sint-Katelijne- Waver);
 COLOMAplus (Mechelen);
 Sint-Norbertusinstituut (Duffel);
 Ursulinen Mechelen.
Ook het hoger beroepsonderwijs HBO-5 Verpleegkunde uit Duffel, de Se-n- Se opleiding Mode in
Mechelen, het internaat peda Rooienberg uit Duffel en de groepsopvang/het kinderdagverblijf De
bUMmeltjes in Mechelen maken deel uit van KITOS.

Het nieuwe schoolbestuur draagt zorg voor ongeveer 7 700 kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar en
telt een 650-tal personeelsleden.
Meer informatie vind je op www.kitosscholen.be